Forfatterarkiv: Jette

Ny A113 – 4. revision

I januar 2005 udkom bips A113: ”Fordeling af projekteringsydelser og ansvar
ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton”, som var 3. udgaven.

bips A113, 3. udgaven, indeholdt et betydeligt kvalitetsløft i forhold til de
tidligere udgaver. 3. udgaven har i al væsentlighed fungeret godt i forhold til
praksis.


Dele af anvisningen har imidlertid ikke været anvendt i overensstemmelse
med intentionen. Formålet med den foreliggende revision er at beskrive
ydelsesfordelingerne skarpere, ligesom anvisningen har gennemgået en
generel revision.

Denne 4. udgave er en fuldstændig omskrivning af 3. udgaven, idet store dele
af hovedprincipperne dog videreføres.

Læs mere om A113 – 4. version her.